JAZYKOVÉ KURZY

Základná sadzba čínsky jazyk

25 € /  hodina


Anglický jazyk                                                           20  € / hodina                    
Lekcie prebiehajú v pohodlí Vašej kancelárie alebo u Vás doma. V prípade potreby sa dá na priestoroch dohodnúť. 


Zrušenie hodiny menej než 24 hodín vopred je spoplatnené sumou vo výške danej lekcie. 
CENNÍK 

 

 

PREKLAD

 

Z čínskeho do slovenského jazyka

25  -40 € / normostrana

Zo slovenského do čínskeho jazyka*

30 € -50/ normostrana

Normostrana obsahuje 1800 znakov. Za expresný preklad do 24 hodín je poplatok + 100% celkovej sumy. Cena prekladu sa určuje podľa náročnosti textu. 

 

 

TLMOČENIE

 

Základná sadzba

30 € / 1 hodina

Celodenné tlmočenie (8 hod.)

220 

 

Pri objednaní tlmočenia je potrebné dodať podklady, príp. dostatočne opísať tému tlmočenia. Minimálna objednávka sú 4 hodiny. Výdavky spojené s tlmočením (ubytovanie, cesta) sú hradené objednávateľom.