jazykové kurzy

prekladateľské a tlmočnícke služby

písomné preklady z čínskeho alebo anglického jazyka  

tlmočenie v čínskom/slovenskom/anglickom jazyku

jazyková výučba